Canal de denúncies

Benvingut al nostre canal de denúncia d'irregularitats.

Us encoratgem a denunciar qualsevol sospita o certesa de mala conducta a través d'aquest canal. Si ho desitja, podrà mantenir el seu anonimat en enviar una denúncia. En cas que decideixi proporcionar informació personal, li garantim que la seva identitat serà reservada i, en cap cas, es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.
La teva denúncia

La informació que ha de proporcionar sobre els fets a denunciar és la següent:

  • Nom de les persones involucrades.
  • El tipus de mala conducta que desitges denunciar.
  • On s'han produït els fets.
  • Quan ha succeït.
  • Les mesures que has pres en relació amb la situació a denunciar (opcional).
  • Documents o proves que donin suport a la denúncia (opcional).
  • Informació addicional que consideris necessària (opcional).

Anonimat

Tret que proporcionis de manera voluntària informació personal, es garanteix completament el teu anonimat un cop enviïs la denúncia. No és obligatori proporcionar cap informació personal.
En el cas que decideixis proporcionar informació personal, la teva identitat serà reservada, i en cap cas es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats ni a tercers.

Com es gestiona la teva denúncia

S'assignarà un codi de cas únic a la teva denúncia i rebràs un codi de verificació que confirma la recepció de la teva denúncia.
L'empresa durà a terme una avaluació de la denúncia per determinar si ha de ser gestionada a través del canal de denúncia d'irregularitats en funció de la legislació vigent.
Utilitzant els codis de denúncia i verificació, podràs consultar si has rebut respostes sobre el teu cas i enviar informació addicional.
L'empresa t'informarà sobre com s'ha gestionat el teu cas en un termini màxim de 90 dies.

Denúncies externes

Recorda que tens la possibilitat de denunciar una mala conducta davant de les autoritats o òrgans autonòmics, ja sigui directament o prèvia comunicació a través d'aquest canal de denúncies.